ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างบริหารจัดการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์พร้อมบริการวิเคราะห์และติดตามผลการเผยแพร่เนื้อหาสร้างการรับรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0185)


18 Aug 66
62
1

DGA-66-0185 ประกาศประกวดราคา – signed

เลขที่โครงการ 66089279237
งบประมาณ 700,000.00 บาท
14 ครั้ง
2

DGA-66-0185 เอกสารประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 66089279237
งบประมาณ 700,000.00 บาท
7 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0185

เลขที่โครงการ 66089279237
งบประมาณ 700,000.00 บาท
17 ครั้ง