ประกาศประกวดราคางานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0154)


9 Jun 66
130
1

DGA-66-0154 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66069075124
งบประมาณ 799,999.00 บาท
22 ครั้ง
2

DGA-66-0154 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66069075124
งบประมาณ 799,999.00 บาท
12 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0154.1

เลขที่โครงการ 66069075124
งบประมาณ 799,999.00 บาท
20 ครั้ง