ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างนำเข้าข้อมูลระบบกลางทางกฎหหมาย (Law Portal) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0134)


18 Apr 66
50
1

DGA_66_0134 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66049127603
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
15 ครั้ง
2

DGA_66_0134 เอกสาร

เลขที่โครงการ 66049127603
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
9 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0134

เลขที่โครงการ 66049127603
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
11 ครั้ง