ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0083)


27 Jan 66
77
1

2. DGA_66_0083 เอกสารประกวดร

เลขที่โครงการ 66017269048
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
17 ครั้ง
2

3. DGA_66_0083 ประกาศ

เลขที่โครงการ 66017269048
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
14 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0083

เลขที่โครงการ 66017269048
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
16 ครั้ง