ประชาวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0083) ระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2566


19 Jan 66
169
1

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66017269048
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
13 ครั้ง
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66017269048
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
11 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0083

เลขที่โครงการ 66017269048
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
16 ครั้ง