ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) งานจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรม International Open Data Day 2023 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0075)


3 ม.ค. 66
10
1