(ร่าง) ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรม International Open Data Day 2023 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0075)


23 Dec 65
16
1