ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0055)


1 Nov 65
32
1

DGA-66-0055 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65107361034
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
10 ครั้ง
2

DGA-66-0055 เอกสารประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 65107361034
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0055

เลขที่โครงการ 65107361034
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
5 ครั้ง