ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain-based e-Voting) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0245)


3 Oct 65
160
1

DGA-65-0245 (ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65097691206
งบประมาณ 936,000.00 บาท
19 ครั้ง
2

DGA-65-0245 (ครั้งที่ 2) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65097691206
งบประมาณ 936,000.00 บาท
8 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0245.2

เลขที่โครงการ 65097691206
งบประมาณ 936,000.00 บาท
24 ครั้ง