ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0228) (ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2565) Copy


30 Sep 65
63
1

DGA-65-0228 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 65097179154
งบประมาณ 5,360,000.00 บาท
11 ครั้ง
2

DGA-65-0228 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 65097179154
งบประมาณ 5,360,000.00 บาท
4 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0228

เลขที่โครงการ 65097179154
งบประมาณ 5,360,000.00 บาท
11 ครั้ง