ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0228)


22 Sep 65
53
1

DGA-65-0228 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ Signed

เลขที่โครงการ 65097179145
งบประมาณ 5,360,000.00 บาท
5 ครั้ง
2

DGA-65-0228 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65097179145
งบประมาณ 5,360,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0228

เลขที่โครงการ 65097179145
งบประมาณ 5,360,000.00 บาท
10 ครั้ง