ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0220)


1 Sep 65
171

(ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1/9/2565 – 8/9/2565 และกำหนดยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 9/09/2565)

1

DGA-65-0220 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
17 ครั้ง
2

DGA-65-0220 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
12 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0220

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
15 ครั้ง