ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain-based e-Voting) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0245)


29 Aug 65
80
1

DGA-65-0245 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65087652812
งบประมาณ 936,000.00 บาท
8 ครั้ง
2

DGA-65-0245 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65087652812
งบประมาณ 936,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0245

เลขที่โครงการ 65087652812
งบประมาณ 936,000.00 บาท
11 ครั้ง