ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0220)


24 Aug 65
69

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

1

DGA-65-0220 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
5 ครั้ง
2

DGA-65-0220 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0220

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
4 ครั้ง