ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0224) (ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2565)


24 Aug 65
412
1

DGA_65_0224 (ร่าง) ประกาศ

เลขที่โครงการ 65087366050
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
23 ครั้ง
2

DGA_65_0224 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087366050
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
13 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0224

เลขที่โครงการ 65087366050
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
23 ครั้ง