ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0213)


16 Aug 65
40
1

DGA-65-0213 ประกาศ

เลขที่โครงการ 65087095446
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
7 ครั้ง
2

DGA-65-0213 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087095446
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0213

เลขที่โครงการ 65087095446
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
7 ครั้ง