ประชาวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0213) (ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565)


8 Aug 65
103
1

DGA-65-0213 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65087095446
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-65-0213 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65087095446
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0213

เลขที่โครงการ 65087095446
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
4 ครั้ง