ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลียสำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-GEP#10) และรุ่นที่ 10 (e-GEP#11) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 17/06/2565 – 28/06/2565)(DGA/65/0183)


17 Jun 65
69
1

DGA-65-0183 ประกาศและเอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067320490
งบประมาณ 4,955,000.00 บาท
13 ครั้ง