ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๒ (DTP#2) และรุ่นที่ ๓ (DTP#3) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0185)


17 Jun 65
223
1

DGA-65-0185 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65067257522
งบประมาณ 4,965,000.00 บาท
28 ครั้ง
2

DGA-65-0185 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65067257522
งบประมาณ 4,965,000.00 บาท
17 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0185

เลขที่โครงการ 65067257522
งบประมาณ 4,965,000.00 บาท
28 ครั้ง