ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0182) (ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565)


16 Jun 65
64
1

DGA-65-0182 (ร่าง) ประกาศ

เลขที่โครงการ 65067225493
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
13 ครั้ง
2

DGA-65-0182 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067225493
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0182

เลขที่โครงการ 65067225493
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
12 ครั้ง