ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0139)


26 May 65
41
1

DGA-65-0139 (ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65057244533
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-65-0139 (ครั้งที่ 2) เอกสารประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 65057244533
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0139

เลขที่โครงการ 65057244533
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
6 ครั้ง