ประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0139) (ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2565)


19 May 65
27
1

DGA-65-0139 ครั้งที่ 2 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65057244533
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
1 ครั้ง
2

DGA-65-0139 ครั้งที่ 2 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65057244533
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
3

(TOR) DGA-65-0139

เลขที่โครงการ 65057244533
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
1 ครั้ง