ประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/65/0089) (ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2565)


19 May 65
53
1

DGA-65-0089 ครั้งที่ 2 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65057230129
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
8 ครั้ง
2

DGA-65-0089 ครั้งที่ 2 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65057230129
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
7 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0089 ครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 65057230129
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
12 ครั้ง