ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและสำรวจตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0131)


22 Mar 65
183
1

DGA-65-0131 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
31 ครั้ง
2

DGA-65-0131 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
17 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0131

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
24 ครั้ง