ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและสำรวจตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0131)


22 มี.ค. 65
129
1

DGA-65-0131 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
26 ครั้ง
2

DGA-65-0131 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
15 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0131

เลขที่โครงการ 65037184308
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
19 ครั้ง