ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0122)


15 Mar 65
31

1

DGA-65-0122 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65037141930
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

DGA-65-0122 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65037141930
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0122

เลขที่โครงการ 65037141930
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
15 ครั้ง