ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0102)


11 Feb 65
110
1

1. DGA-65-0102 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 65017438476
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
16 ครั้ง
2

2. DGA-65-0102 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65017438476
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
12 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0102

เลขที่โครงการ 65017438476
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
25 ครั้ง