ประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิจัยพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (User Research) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/65/0103)


8 Feb 65
127

ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. 2565 – 2 มี.ค. 2565

1

DGA-65-0103 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 65027042929
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
62 ครั้ง