ประกาศประกวดราคาจ้างขนย้ายอุปกรณ์ระบบคลาวด์ของ สพร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0105)


2 Feb 65
80
1

DGA-65-0105 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65027009781
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
12 ครั้ง
2

DGA-65-0105 เอกสารรประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65027009781
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
10 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0105

เลขที่โครงการ 65027009781
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
7 ครั้ง
4