ประกาศประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0102) (ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2565)


2 Feb 65
40
1

DGA-65-0102 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65017438476
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
2

DGA-65-0102 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65017438476
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0102

เลขที่โครงการ 65017438476
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
6 ครั้ง