ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0095)


25 Jan 65
55
1

DGA-65-0095 ประกาศประกวดราคาซื้อฯ

เลขที่โครงการ 65017061290
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
7 ครั้ง
2

DGA-65-0095 เอกสารประกวดราคาซื้อฯ

เลขที่โครงการ 65017061290
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0095 V.1

เลขที่โครงการ 65017061290
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
6 ครั้ง