ประกาศยกเลิกงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0091)(ครั้งที่ 1)


20 Jan 65
34
1

DGA-65-0091 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 65017030772
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง