ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0094)


24 Jan 65
26

ระหว่างวันที่ 24/1/2565 – 31/1/2565 และมีกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 1/02/2565

1

DGA-65-0094 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65017134944
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
7 ครั้ง
2

DGA-65-0094 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65017134944
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0094

เลขที่โครงการ 65017134944
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
8 ครั้ง