ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์บริการให้ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/65/0085)


14 Jan 65
126

ระหว่างวันที่ 14/1/2565 – 21/1/2565

1

DGA-65-0085 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127429647
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
14 ครั้ง
2

DGA-65-0085 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127429647
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0085

เลขที่โครงการ 64127429647
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
16 ครั้ง