ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0081)


12 Jan 65
46
1

DGA-65-0081 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127147625
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
10 ครั้ง
2

DGA-65-0081 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127147625
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0081

เลขที่โครงการ 64127147625
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
8 ครั้ง