ประกาศประชาวิจารณ์ งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์บริการให้ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0085)


4 Jan 65
37
1

DGA-65-0085 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127429647
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-65-0085 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127429647
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0085

เลขที่โครงการ 64127429647
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
4 ครั้ง