ประกาศประชาวิจารณ์ งานจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0081)


4 Jan 65
34
1

DGA-65-0081 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127147625
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
5 ครั้ง
2

DGA-65-0081 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127147625
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0081

เลขที่โครงการ 64127147625
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
5 ครั้ง