ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform) (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0263)


13 Dec 64
101
1

DGA-64-0263 ประกาศ-signed

เลขที่โครงการ 64127090690
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
12 ครั้ง
2

DGA-64-0263 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127090690
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
16 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0263

เลขที่โครงการ 64127090690
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
20 ครั้ง