ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์รู้จำเสียงพูดสำหรับภาครัฐ(Automatic Speech Recognition) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0272)


24 Nov 64
189

ระยะเวลาดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ 24/11/2564 – 1/12/2564 และยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวันที่ 2/12/2564

1

DGA-64-0272_2 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64117175880
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
25 ครั้ง
2

DGA-64-0272_2 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64117175880
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
27 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0272 (ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 64117175880
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
35 ครั้ง