ประกาศประชาวิจารณ์ งานซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพ อุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุม ๑๖๐๑ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0279)


12 Nov 64
52

ระหว่างวันที่ 12/11/2564 – 17/11/2564

1

DGA-64-0279_2 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64117029284
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
4 ครั้ง
2

DGA-64-0279_2 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64117029284
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0279

เลขที่โครงการ 64117029284
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
4 ครั้ง