ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data platform) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0263)


5 Nov 64
58
1

DGA-64-0263 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64117014673
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
9 ครั้ง
2

DGA-64-0263 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64117014673
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
10 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0263

เลขที่โครงการ 64117014673
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง