ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์รู้จำเสียงพูดสำหรับภาครัฐ (Automatic Speech Recognition) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0272)


19 Oct 64
197
1

DGA-64-0272 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097529801
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
25 ครั้ง
2

DGA-64-0272 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097529801
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
18 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0272

เลขที่โครงการ 64097529801
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
32 ครั้ง