ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0277)


18 Oct 64
94
1

1. DGA-64-0277 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64097730978
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
10 ครั้ง
2

2. DGA-64-0277 เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64097730978
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0277

เลขที่โครงการ 64097730978
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
15 ครั้ง