ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0268)


18 Oct 64
56
1

DGA-64-0268 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64097539536
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
2

DGA-64-0268 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64097539536
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0268

เลขที่โครงการ 64097539536
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
6 ครั้ง