ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0051)


15 Oct 64
49
1

1. DGA-65-0051 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65107126800
งบประมาณ 1,970,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

2. DGA-65-0051 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65107126800
งบประมาณ 1,970,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0051

เลขที่โครงการ 65107126800
งบประมาณ 1,970,000.00 บาท
2 ครั้ง