ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพ อุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุม ๑๖๐๑ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0279)


11 Oct 64
37

1

DGA-64-0279 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64107023268
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
4 ครั้ง
2

DGA-64-0279 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64107023268
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
4 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0279

เลขที่โครงการ 64107023268
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
5 ครั้ง