ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๔ หรือ Digital Government Awards 2021 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0255)


30 Sep 64
96

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

1

DGA-64-0255 ประกาศ

เลขที่โครงการ 64097442305
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
9 ครั้ง
2

DGA-64-0255 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097442305
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
4 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0255

เลขที่โครงการ 64097442305
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
11 ครั้ง