ประชาวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0277) (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 – 5 ตุลาคม 2564


30 Sep 64
64
1

DGA-64-0277 (ร่าง) ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64097730978
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
7 ครั้ง
2

DGA-64-0277 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097730978
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0277

เลขที่โครงการ 64097730978
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
14 ครั้ง