ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0263)


30 Sep 64
56
1

DGA-64-0263 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64097430566
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
8 ครั้ง
2

DGA-64-0263 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097430566
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0263

เลขที่โครงการ 64097430566
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
8 ครั้ง