ประกาศเชิญชวน งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (User Research) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/64/0276)


27 Sep 64
105

1

DGA-64-0276 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64097529847
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
36 ครั้ง