ประชาวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0268) ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564


23 Sep 64
51
1

DGA-64-0268 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64097539536
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

DGA-64-0268 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64097539536
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
3

(TOR) DGA-64-0268

เลขที่โครงการ 64097539536
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
3 ครั้ง